top of page
Agido_konsulter

Vi vill vara en ledande kraft i samhällets utveckling

Läs mer om hur vi jobbar inom olika verksamhetsområden

STRATEGI OCH VÄGLEDNING

Omfattande verktygslåda för utvecklingen av ett kvalitativt arbete

 
En organisation eller ett företags strategi ska vara kort, koncis och lättbegriplig.  För att vara vägledande behöver den sedan bryts ned i olika verksamhets/områdesspecifika beståndsdelar vilka gemensamt ska styra var organisationer är påväg samt ge verktyg för hur den ska ta sig dit. Vi har en omfattande verktygslåda för att hjälpa kunder med att etablera både en övergripande strategi likväl som att ta fram underliggande områdesspecifika strategier.


Har du frågor kring strategi och vägledning kontakta gärna Karl-Johan
Young%2520Businesswomen_edited_edited.jp
Strategi och vägledning
Styrning och utveckling
STYRNING OCH UTVECKLING

Etablera en effektivare styrning för att stärka förmågan att tillhandahålla välfärdstjänster

 
Vi har omfattande erfarenhet av att hjälpa kunder med att effektivisera och utveckla styrningen av sin organisation. För att etablera en effektivare styrning så fokuserar vi på processutveckling, digitalisering och automatisering samt skapande av förutsättningar för faktabaserat beslutsfattande. Genom dessa komponenter så skapas förutsättningar för en enkel och tydlig organisationsstyrning med utpekade ansvarsområden för samtliga medarbetare. En grund läggs också för ett kontinuerligt förbättringsarbete med utgångspunkt i data och statistik från den egna verksamheten.


Har du frågor kring styrning och utveckling kontakta gärna Karl-Johan
startup
Verksamhet och organisation
VERKSAMHET OCH ORGANISATION

Förändring med mätbar effekt för effektivt nyttjande av resurser i organisation

 
I en föränderlig värld är ständig förbättring och utveckling av verksamhetsprinciper samt organisation viktiga pusselbitar för att kunna erbjuda de tjänster och produkter som kunder och medborgare förväntar sig. Att hitta balansen mellan interna samt externa mål och förväntningar är en utmaning samtidigt som projektet måste hålla sig inom givna ekonomiska samt tidsmässiga ramar. På Agido har vi mångårig erfarenhet av denna typ av projekt, både inom offentlig förvaltning samt i industrin. Vi är normalt delaktiga i hela processen, från tidiga analyser och krav-inhämtning fram till en färdig implementerad förändring med mätbar effekt. Exempel på tjänster inom området är förändringsledning, verksamhetsutveckling, projektledning, digitalisering och olika former av externa samt interna analyser.

Har du frågor kring verksamhet och organisation kontakta gärna Martin
Stå upp möte
Digitalisering och Automatisering
DIGITALISERING OCH AUTOMATISERING

Lyckas med offentliga förbättringsprojekt som frigör resurser till välfärden

 

Vi har mångårig erfarenhet av stora och små digitaliseringsprojekt inom det offentliga. För att åstadkomma vår mission att “skapa en bättre välfärd till en lägre kostnad” är digitalisering och automatisering helt nödvändigt. För att lyckas få de effekter man söker arbetar vi med:

  • Att bygga upp den förmåga man vill åstadkomma samt använda oss av det digitala arvet i form av kompetens, infrastruktur och styrning.

  • En övergripande portföljstyrning som säkerställer balansen mellan projekt som skapar effektivitet samt främjar innovation. Projekten fokuserar på både intern verksamhet och att skapa direkt nytta för medborgare.

  • Att mäta och följa upp effektmål, både de som gick bra och de som inte gick lika bra. Genom datadrivna beslut kan en effektivare och bättre verksamhet skapas.

 

Det finns många lyckade exempel på digitalisering och automatisering av förvaltning. Exempel på sådana är: Skatteverkets arbete med automatiserade deklarationer, vilket ger både intern nytta där medarbetare kan arbeta med de svårare, intressantare fallen och extern nytta i form av snabbare skatteåterbäring och slutskattebesked. Ytterligare ett exempel är Försäkringskassans arbete med Tandvårdsstödet och Föräldrapenningen. I båda dessa exempel hanteras arbetet helt automatiskt, man har arbetat aktivt med styrning och balans av sina digitala förmågor och sitt digitala arv.

Har du frågor kring digitalisering och automatisering kontakta gärna Petter

affärskvinna
Hållbarhet och miljö
HÅLLBARHET OCH MILJÖ

Bidra till en framtid i vårt samhälle som håller i längden

 
En hållbar framtid är en central del av utvecklingen av våra samhällen och därmed viktig för hur den offentliga sektorn både leder utveckling i samhället men även tar sitt ansvar av de mål som Sveriges regering och riksdag har satt. Hållbarhet och miljöfrågor är därför en viktig del av Agidos erbjudande och vi vill med våra erfarenheter kombinera kunskapen inom flera områden för att kunna bidra till den hållbara utvecklingen av vårt samhälle.


Har du frågor kring hållbarhet och miljö kontakta gärna Maria
Spåna
bottom of page