top of page

SINFRA

Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk Förening, inom områdena Verksamhetsutveckling och Verksamhetsstyrning. Kontakt: Martin

Swedavia

Agido har i samarbete med Syntell AB och Adect AB ett ramavtal med Swedavia AB för managementkonsulttjänster inom Organisations- och processutveckling samt Affärsutveckling.

Kontakt: Martin

Samarbeten konsultbolag

I samarbete med andra konsultbolag har vi även möjlighet att verka på:

Kammarkollegiet och de största konsultmäklarna.

Kontakt: Martin

Le kollega
VÅRA RAMAVTAL
bottom of page