top of page

Om oss

 ”Vi vill vara det ledande konsultbolaget som uteslutande fokuserar på att hjälpa offentlig sektor att hantera dagens och morgondagens utmaningar.” 

 

- Karl-Johan Högstadius

VD Agido

Om oss

VÅR AFFÄRSIDÈ

En bättre välfärd till en lägre kostnad

 

Agido Management Consulting är ett svenskt konsultföretag vars vision är att vara en ledande kraft i samhällets utveckling och vår mission är att bidra till en bättre välfärd till lägre kostnad.  Vi riktar oss i första hand till offentlig och tredje sektor samt till företag och organisationer vilka levererar tjänster som traditionellt har utförts i offentlig sektor.

KARRIÄR

Var med och bygg ett modernt konsultbolag med fokus på individen

 

Vi är ett snabbväxande konsultbolag med framåtanda och hög kompetens. Våra medarbetare är vår huvudsakliga resurs, och för oss är det därför en självklarhet att alla skall känna att de jobbar för ett företag där de blir sedda, känner gemenskap med varandra samt mår bra med en god balans mellan arbete och fritid. 

 

"Vi är ständigt på jakt efter nya erfarna medarbetare med drivkraft och en vilja att göra skillnad. "

Om du känner att du passar in inom något eller några av våra verksamhetsområden så vill vi gärna att Du hör av dig.

 

Hos oss erbjuds du möjligheten att jobba i spännande och utmanande uppdrag och projekt inom offentlig förvaltning och företag. Vi erbjuder ett konkurrenskraftigt paket i form av ersättning, löneförmåner och möjlighet till kompetensutveckling. 

 

Agido ägs enbart av medarbetare, och en av våra viktigaste principer är att de som kommer till vårt företag skall ha möjlighet att bli partner och delägare. Vi tror också på att dela med oss av framgången till samtliga anställda då alla skall känna att deras bidrag gör skillnad och uppskattas.

Är du intresserad av att jobba med oss? Maila ditt CV till info@agidomanagement.se

Karriär
bottom of page