top of page
Kvinna äter Cookie

Integritet och dataskydd
 

Så hanterar vi personuppgifter

Sedan Agido grundades har vi arbetat med offentliga kunder och uppdrag där sekretess varit varit av yttersta vikt för våra kunder. Vi är vana att arbeta med information på ett strukturerat och spårbart sätt. Därför är det självklart för oss att följa gällande lagar och hantera dina personuppgifter på ett så säkert sätt vi kan, däribland den nya dataskyddsförordningen GDPR.

 

Personuppgifter

Vi samlar in information om dig som du själv direkt eller indirekt lämnar till oss. Exempel på det kan vara i samband med en intresseanmälan eller en ansökan, när du ingår ett avtal med oss eller när vi administrerar ett avtal.

 

När du söker en tjänst hos oss be­hand­lar vi de per­son­upp­gif­ter som du delat med oss, som kon­takt­upp­gif­ter samt cv, betyg, intyg och lik­nan­de under re­kry­te­rings­pro­ces­sen. Detta gör vi utifrån be­rät­ti­gat in­tres­se.

 

Personuppgiftsbehandlingar

Cookies (kakor): För att hantera vår webb­plats an­vän­der Agido tred­je­partsle­ve­ran­tö­rer för att ana­ly­se­ra hur våra webb­plat­san­vän­da­re nyttjar vår sajt. Dessa tred­je­partsle­ve­ran­tö­rer an­vän­der per­ma­nen­ta cookies för att hjälpa oss att för­bätt­ra an­vän­darupp­le­vel­sen, hantera in­ne­hål­let på vår sajt och ana­ly­se­ra hur an­vän­dar­na na­vi­ge­rar och an­vän­der webb­plat­sen.

 

En cookie är en liten textfil som sparas på din enhet när du besöker vår webbsida. Vi använder cookies för att samla anonym statistik och besök på vår hemsida via Google analytics. Väljer du att inte acceptera cookies så kommer vår hemsida fungera precis som vanligt. 

 

Om du inte vill att cookies ska an­vän­das på din enhet kan du justera in­ställ­ning­en för din webb­lä­sa­re så att alla eller vissa cookies bloc­ke­ras. Du kan också göra in­ställ­ning­ar så att du varnas när en cookie används på din enhet.

 

Personuppgiftsansvar

Agido Management Consulting AB är ett oberoende företag i konsultbranschen. Företaget är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som samlas in och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

 

Dina rättigheter

Vill du veta om hur Agido behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du som har personuppgifter i våra register har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Bland annat gäller det rätten till information, rättelse, radering och begränsning av behandling.

 

Vill du veta mer om dina rättigheter kan du läsa om de på Integritetsskydds myndighetens hemsida https://www.imy.se

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss angående dina personuppgifter maila oss på info@agidomanagement.se.
 

bottom of page