top of page
  • Agido

Lär känna vår nya partner Tina Jalap: Om drivkrafter inom konsultkarriär och effektivt ledarskap

Agido har nyligen välkomnat Tina Jalap som ny partner, en roll hon har antagit med stort engagemang och en vision om att bidra med konkreta metoder och verktyg för utveckling av bolaget. Tinas främsta framgångsfaktor är hennes förmåga att navigera i komplexa projekt och driva förändring, nu delar hon med sig av sina tankar och erfarenheter i en öppen intervju.


Bakgrund och drivkrafter

Tina har under sin karriär ofta kommit in i situationer där kunder står inför stora utmaningar utan en tydlig väg framåt. Genom att börja "i ett hörn av det blanka pappret" och gradvis arbeta sig inåt, har hon kunnat identifiera kärnproblemen och hitta passande lösningar.


Denna metodik har hon förfinat genom erfarenhet och en djup förståelse för att början av ett projekt inte alltid behöver vara perfekt – det viktiga är att starta. "Det handlar om att inte vara rädd för att börja, även om du inte är säker på om det är rätt ställe. Engagera dig med människor, förstå deras problem och följ kedjan av frågor tills du ser hela bilden."


Karriärsresan

Med en bakgrund som bland annat projektledare på Ericsson har Tina utvecklat en stabil grund för att snabbt kunna ta sig an olika problem. Att ha processer och metodik tryggt i ryggsäcken gör det enklare att förstå vad som är applicerbart i vilket sammanhang. När det är svårt att direkt definiera ett projekt för att angripa utmaningen ser hon till att bryta ner den i hanterbara delar. Detta bidrar till att kunna ge varje anställd rätt förutsättningar att ta sig an problemen samtidigt som dessa tydligt kan knytas till företagets övergripande mål. "Jag vill hjälpa företag att bli bättre genom att stötta det viktigaste dom har, deras anställda," säger hon.


Tinas karriär började på Ericcson vid 22 års ålder, där hon snabbt fick ta sig ann olika typer av verkliga utmaningar. En av dessa var att sätta upp hur Ericsson skulle hantera deras EU-finansierade projekt, vilket innebar att resa till Bryssel och sätta upp processer tillsammans med revisorer och partners över hela världen. Denna, och liknande, erfarenheter gav henne en tro på att allting går och anpassningsförmåga som hon bär med sig in i varje ny roll. Hon förklarar att ingenting kan överraska henne. ”Mina erfarenheter har förberett mig på att hantera vilken utmaning som helst med ett lugn. Varje uppdrag kommer självklart med en viss komplexitet, men lugnet kommer utifrån att jag vet att inte låta helheten stå i vägen för att se de mindre pusselbitarna och dessa går alltid att arbeta med.”


Utmaningar och fördelar som konsult

Som konsult erkänner Tina dock utmaningen att balansera mellan att leverera maximal nytta inom en bestämd tidsram och möjligheten att utveckla lösningar på längre sikt för kunderna.


Fördelarna är ändå tydliga för Tina, där hon anser att det viktigaste för konsulten är förmågan att skapa tydlighet och konkret värde för kunden. Hon betonar vikten av att komma in vid rätt tillfälle, särskilt när kunder kämpar för att definiera sina problem. "Som konsult är mitt enda uppdrag att skapa värde för kunden. Att stå lite utanför linjestrukturen öppnar ofta upp för anställda hos uppdragsgivaren att vara ärlig med mig på ett sätt de kanske inte är med kollegor eller chefer.. Att skapa en tillit och öppenhet leder till effektivare förändringsprocesser.”


Viktiga egenskaper hos en effektiv ledare - Ledarskapsfilosofi

Tinas ledarstil präglas av öppenhet och transparens. Hon tror starkt på att ge sina medarbetare förtroende och tydliga ramar, samtidigt som hon uppmuntrar till risktagande inom säkra gränser. "Det skapar en känsla av trygghet hos medarbetarna när dom vet att det är okej att göra fel, vilket leder till att de vågar testa nya saker som i sin tur kan leverera större värde," säger Tina.


Hon förespråkar ett situationsanpassat ledarskap, där hon anpassar sig efter varje individs behov. "Förstå vart personen du leder befinner sig nu, vart hen vill gå och hjälp dem att se sin potential. För mig är det en drivkraft att hitta nyckelpersoner och coacha dem att växa in i roller de kanske inte ens kunnat föreställa sig själva."


Tinas vision för Agido

Som ny partner hos Agido vill Tina använda sin omfattande erfarenhet för att bidra till företagets övergripande mål och stärka positionen på marknaden. Hon ser fram emot att skapa dom bästa förutsättningarna för Agidos medarbetare och vidareutveckla våra erbjudanden för att hjälpa ännu fler kunder nå sina mål.


En lovande framtid med Tina som partner

Med Tinas tillträde som partner står Agido inför en lovande framtid. Hennes förmåga att omvandla osäkerhet till klarhet, kombinerat med hennes fokus på att skapa långsiktigt värde, gör henne till en viktig person i att driva Agido framåt. Genom sin öppna och anpassningsbara ledarstil fortsätter hon att inspirera och stötta dem runt omkring henne.

55 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page