top of page
  • Agido

IT-utmaningar med hantverkslösningar: ett jordnära perspektiv i en datadriven verksamhet

Vi möter Mats på plats i sitt nya uppdrag som från dag ett har händerna fulla med uppföljning och analys av verksamhetens olika system. Mats personifierar en lättsam sympatiskt ledare, professionell med en rik 27-årig resa som affärsanalytiker och leveranschef. Den datadriven verksamhet han är del av stöds av en kraftfull BI enhet, Mats beskriver sin ledarroll som ett hantverk. För honom innebär rollen att förutse potentiell hicka, navigera i problemlösning och förstå vad som fungerar bra i en ofta komplext interaktion. Mats visar en ledarstil driven av ödmjukhet, rotad i erfarenhet, lugn och ett tänkesätt som sätter kunden i centrum.


Att vara kopplingen mellan funktioner


Mats tar på sig rollen som en koppling, som sömlöst ska koppla samman verksamhetens ambitioner med avdelningens kapacitet. I kärnan av hans ansvar ligger konsten att fånga behov, förstå nyanserna i affärsutmaningar och översätta krav till lösningar. Mats arbetar inte bara med projekt och uppdrag, han engagerar sig aktivt med slutanvändare och ser till att de lösningar som levereras inte bara är tekniska triumfer utan också genuint fördelaktiga.


Uppdrag för en leveransledare


Som leveransansvarig hanterar Mats uppgifter nära verksamheten för att definiera utmaningar och behov när man skapar nya lösningar. Hans tillvägagångssätt innebär att utnyttja metoder som effektkartläggning, processmodellering och användningsfall för att översätta, dokumentera och kommunicera behov effektivt inom teamet. Med ett stillsamt engagemang förespråkar han proaktivt insatser för en ökad användning av data och digitalisering, i syfte att förena IT-kunskaper med en djup förståelse för verksamheten för att få fram det bästa i både befintlig och ny information.


Att bidra till verksamhetens helhet


Mats utökar sitt inflytande till att testa insatser, för att säkerställa att de levererade lösningarna sömlöst överensstämmer med operativa behov. Hans roll handlar inte om att visa upp sin expertis, det handlar om att i tysthet skulptera en relation mellan verksamhetens vision och avdelningens kapacitet, skapa en balanserad blandning av teknik och verksamhet.


I grund och botten tillför Mats en mängd erfarenhet med ett jordnära uppträdande i sin ledarroll. Hans förmåga att navigera i IT-verksamhetens dynamiska landskap, tillsammans med hans kundcentrerade tillvägagångssätt, gör honom till en nyckel för framgångsrik projektleverans och operativ effektivitet.
Mats Brunnberg

Senior konsult, Agido


072-242 41 19

104 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page