Vi verkar aktivt för en innovativ utveckling inom offentlig sektor

VI TROR PÅ
Ett samhälle som agerar

 

Agido är ett managementkonsultföretag som jobbar aktivt för att stärka den positiva utvecklingen inom offentlig sektor och samhället i stort. 

 

Vi tror på ett samhälle där offentlig sektor leder utvecklingen genom ständig förbättring och effektivisering. För att en förändring ska ske krävs trovärdiga och handlingskraftiga strategier, åtgärder och verksamhetsstrukturer.

Med hjälp av våra konsulters erfarenhet, breda och djupa kompetens levererar vi innovativa och långsiktigt hållbara lösningar inom kompetensutveckling samt verksamhetsutveckling till våra kunder.

Vi på Agido vill genom våra erbjudanden verka för att skapa en bättre välfärd till en lägre kostnad.
VERKSAMHETSOMRÅDEN
Young%252520Businesswomen_edited_edited_
Strategi
&
Vägledning
Startup_edited.jpg
Styrning
&
Utveckling
Stand%20Up%20Meeting_edited.jpg
Verksamhet
&
Organisation
Businesswoman_edited.jpg

Digitalisering
&
Automatisering

Brainstorm_edited_edited.jpg

Hållbarhet
&
miljö