top of page
Henrik_Borg_agido

Henrik_Borg_agido

Karl-Johan_Högstadius_agido

Karl-Johan_Högstadius_agido

Maria_Koskull_Agido

Maria_Koskull_Agido

Martin_Hedung_Agido

Martin_Hedung_Agido

Petter_Wennerström_Agido

Petter_Wennerström_Agido

Anna_Sandström_agido

Anna_Sandström_agido

Magnus_Lindblå_Agido

Magnus_Lindblå_Agido

Mats_Brunnberg_Agido_management_consulting

Mats_Brunnberg_Agido_management_consulting

Michael_Lichtenstein_konsult_Agido_management_consulting

Michael_Lichtenstein_konsult_Agido_management_consulting

Helene_Lindstrand_Odevall_Agido

Helene_Lindstrand_Odevall_Agido

Ett samhälle som agerar

Agido är ett managementkonsultföretag som jobbar aktivt för att stärka den positiva utvecklingen inom offentlig sektor och samhället i stort. 

 

Vi tror på ett samhälle där offentlig sektor leder utvecklingen genom ständig förbättring och effektivisering. För att en förändring ska ske krävs trovärdiga och handlingskraftiga strategier, åtgärder och verksamhetsstrukturer.

Med hjälp av våra konsulters erfarenhet, breda och djupa kompetens levererar vi innovativa och långsiktigt hållbara lösningar inom kompetensutveckling samt verksamhetsutveckling till våra kunder.

Vi verkar aktivt för en innovativ utveckling inom offentlig sektor

design_hemsida_grön_Rityta 1.png

Vill du vara med och bygga ett modernt konsultbolag

med fokus på individen?

Vi är ständigt på jakt efter nya erfarna medarbetare med drivkraft och en vilja att göra skillnad. Är du intresserad av att jobba med oss? Skicka ditt cv till info@agidomanagement.se

Agido_konsulter_edited.jpg
En bättre välfärd
till en lägre kostnad

Vi vill genom våra erbjudande vara en ledande kraft i samhällets utveckling och jobba för att skapa en bättre välfärd till en lägre kostnad.

Young%252520Businesswomen_edited_edited_
Strategi
&
Vägledning
Startup_edited.jpg
Styrning
&
Utveckling