Vi verkar aktivt för en innovativ utveckling inom offentlig sektor

VI TROR PÅ
Ett samhälle som agerar

 

Agido är ett managementkonsultföretag som jobbar aktivt för att stärka den positiva utvecklingen inom offentlig sektor och samhället i stort. 

 

Vi tror på ett samhälle där offentlig sektor leder utvecklingen genom ständig förbättring och effektivisering. För att en förändring ska ske krävs trovärdiga och handlingskraftiga strategier, åtgärder och verksamhetsstrukturer.

Med hjälp av våra konsulters erfarenhet, breda och djupa kompetens levererar vi innovativa och långsiktigt hållbara lösningar inom kompetensutveckling samt verksamhetsutveckling till våra kunder.

VAD VI GÖR
Vi på Agido vill genom våra erbjudanden verka för att skapa en bättre välfärd till en lägre kostnad.
VERKSAMHETSOMRÅDEN
Strategi
&
Vägledning
Styrning
&
Utveckling
Verksamhet
&
Organisation

Digitalisering
&
Automatisering

Hållbarhet
&
miljö

PÅ GÅNG