top of page
  • Agido

Maria hjälper statlig myndighet bygga ett mer resurseffektivt och hållbart samhälle

Som svar på brådskande miljöhänsyn har strävan efter ett hållbart samhälle blivit en absolut nödvändighet. Mitt i denna uppgift står Maria, interimschef inom offentlig sektor och senior konsult på Agido. Som biolog och med magister i miljöledning och hållbart företagande vill hon skapa varaktig förändring inom det svenska samhället, lyfta fram diskussioner och strategiska åtgärder som styr mot ett fossilfritt samhälle. 


Att leda förändring 

Marias ledarskap handlar inte bara om att leda team; Som interimschef inom statlig myndighet vill hon vara med och stötta den svenska samhällskontexten, ta del av och vara aktiva i utvecklingen mot en bättre framtid. Hon vill jobba proaktivt inom tre områden, stärka upp strategiska vägval, förvalta befintlig infrastruktur samt delta aktivt och ha en inverkan på att fastställa vilka specifika individer (tilldelning av roller och rekrytering av tjänster) som bidrar till att främja utvecklingen av förnybar energi. 


Att tackla utmaningar och hitta gemensam grund 

Hennes konsultarbete sträcker sig över olika ledningsnivåer, med målsättningen att föra in nya perspektiv och länka samman olika frågor. Hon är som en problemlösare, pratar med anställda för att förstå vad som inte fungerar, tar reda på hur processer kan göras smidigare och uppmuntrar till samarbete mellan olika enheter. Hennes förmåga att identifiera värdeflöden och ta itu med svagheter återspeglar hennes engagemang för att stärka konkurrenskraften och samtidigt främja hållbarhetsmål. 


Omdefinierar våra perspektiv 

I Marias reflektioner ekar ett behov av djupgående kulturella förändringar. Hon ifrågasätter status quo, utmanar normer och värderingar som är förankrade i samhället. Hon betonar nödvändigheten av att omvärdera vad som verkligen är hållbart, konfronterar samhälleliga normer och personliga rättigheter och uppmanar till en mental förändring mot ett mer medvetet sätt att leva. För att hitta en väg framåt menar Maria att vi måste våga lyfta frågan hur vi hanterar dom effekter som uppstår.  


Gör stort genomslag med små förändringar 

Maria understryker betydelsen av småskaliga handlingar. Hon tror på att vara en kugge i förändringshjulet och katalysera betydande omställningar genom stegvisa förändringar. Hennes filosofi resonerar med att lämna efter sig ett arv - ett arv som definieras inte bara av stora gester utan av aktivt deltagande i samhälleliga förbättringar för kommande generationer. 


Lärande och anpassning på vägen 

Men med ambition kommer utmaningar. Maria sätter även ord på de inneboende svårigheterna med att initiera förändring, särskilt när den möts av motstånd från individer, organisatoriska strukturer och kulturer. Hon uppmärksammar även de personliga och professionella hinder hon möter och förespråkar äkthet och frihet för att driva förändring utan att begränsas av prestige. 


Avslutande tankar: En uppmaning till kollektiva åtgärder 

Maria visar genom sitt driv och sin kunskap på att vi genom kollektiv handling och individuellt ansvar har möjlighet att göra skillnad och bygga ett mer hållbart samhälle. Hon motiverar oss att vara med på denna resa mot en hållbar värld genom att ta små steg i vårt dagliga liv. Hennes budskap resonerar: var och en av oss kan bidra till en hoppfull framtid, ett steg i taget. Text och intervju: AgidoAgido har hjälpt flera kunder med att bygga ett mer hållbart och resurseffektivt samhälle genom framtagande av långsiktiga och hållbara lösningar. En hållbar framtid är en central del av utvecklingen av våra samhällen och därmed viktig för hur organisationer och företag både leder utveckling i samhället men även tar sitt ansvar av de mål som Sveriges regering och riksdag har satt. Frågor kring hållbarhet är därför en viktig del av Agidos erbjudande och vi vill med våra erfarenheter kombinera kunskapen inom flera områden för att kunna bidra till den hållbara utvecklingen av vårt samhälle.
52 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page