top of page

Digitalisering - Var börjar vi?

Uppdaterat: 8 maj


Digitalisering - Var börjar vi?


Vilken nytta digitalisering genererar avspeglas utifrån hur vi väljer att använda oss av den. Vilka möjligheter väljer vi att jobba utifrån?


Vi lever i en tid av förändring, när vi tittar på omvärlden ser vi affekten av att ta sig ur en pandemi, krig i nära relation till vårt land, en pågående klimatkris, dyrare varor, el och höjda räntor, lågkonjuktur? Ny regering är även komponenter som påverkar våra val och ageranden.


Vikten av att ta rätt beslut och våga agera på det vi tror är bäst för våra verksamheter och uppdrag utifrån kännedom om denna omvärldsbevakning kan kännas överväldigande.


Frågor vi behöver ställa oss i relation till digitalisering i en föränderlig tid är varför vi ska förändra? För vem gör vi det? Vem är slutanvändaren?


En förutsättning för framgångsrik digitalisering bygger på att kultur, uppdrag och verksamhet går ihop. Gränsen mellan IT och affär behöver luckras upp, ett nära samarbete mellan ledning och it-organisation leder till mer träffsäker utveckling och stärker förutsättningarna att förbättra uppdragen. Involvera rätt kompetens tidigt i era beslutsprocesser vad gäller förändringsarbete.


Ibland behöver vi även titta på vår organisation objektivt, finns det områden som går att utveckla genom att skapa en sammansättning av nya kompetenser inom vår organisation eller från andra branscher? Kanske behöver vi inhämta ett nytt sätt att generera innovativa produkter, tjänster eller arbetsätt.


Avsätter vi som chefer tid till att lyfta blicken och sätta gemensamma visioner och fundera på hur vi ska arbeta framåt tillsammans med medarbetare. Väljer vi att se möjligheter i den kompetens som redan finns som kan generera en avgöranden effekt för oss som organisation att utvecklas och växa. Det finns oftast en rik kompetens hos medarbetare, som ledning behöver vi se till att de används på rätt sätt och se till att de kommer fram. När vi rör oss framåt skapas nya möjliga vägar till att skapa lönsamma och hållbara förändringar.


När vi lägger vårt fokus på människors förmåga att utvecklas i grupp kan vi skapa motivation och engagemang. Lyfta blicken och våga inkludera samarbeten mellan ledning och nya möjliga kompetenser som kan bidra till att utveckla organisationen och skapa ett nytt värde av digitaliseringen. Det är aldrig för sent att börja!
Helene Lindstrand Odevall

Senior konsult, Agido


helene.odevall@agidomanagement.se

076-949 68 54

10 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page